Video

18. ožujka 2020.

(FILM) Primjena zaštitne opreme u radu s bolesnicima s COVID-19 infekcijom

Želimo da budete educirani, zaštićeni i sigurni u radu sa COVID-19 bolesnicima. Stoga smo snimili video prezentaciju oblačenja i skidanja osobne zaštitne opreme za COVID-19. Ova prezentacija je namijenjena svima koji skrbe za COVID-19 bolesnike, uključujući i intenziviste koji rade invazivne zahvate. Želim Vam uspjeh u radu. Od srca, Doc. dr. sc. Marija Santini, Predsjednica HDIB HLZ