Tocilizumab u bolesnika s teškim oblikom COVID-19

Učinak liječenja konvalescentnom plazmom na vrijeme kliničkog poboljšanja u bolesnika s teškim COVID-19
13. lipnja 2020.
Deksametazon u liječenju COVID-19
5. srpnja 2020.