Smrt 23 zdravstvena djelatnika uslijed COVID-19 infekcije u Kini

Plućna i srčana patologija u COVID-19: prva serija obdukcija iz New Orleansa
18. travnja 2020.
Hidroksiklorokin u bolesnika s COVID-19: otvoreno, randomizirano, kontrolirano kliničko istraživanje
20. travnja 2020.