primarna

Najčešće infekcije u ordinaciji primarne zdravstvene zaštite

Pogledajte izvrsne edukativne prezentacije specijalizanata Klinike za infektivne bolesti i njihovih mentora, a zatim odgovorite na pitanja i testirajte svoje znanje…