Pregled kliničkih karakteristika i dijagnoze COVID-19 infekcije u djece, uključujući novorođenčad