Juraj Krznarić, Mirjana Balen: Infektivni proljev. Kada je potrebna obrada i liječenje?