Plućna i srčana patologija u COVID-19: prva serija obdukcija iz New Orleansa

Respiratorna potpora COVID-19 bolesnika bazirana na fiziološkim principima
15. travnja 2020.
Smrt 23 zdravstvena djelatnika uslijed COVID-19 infekcije u Kini
19. travnja 2020.