Lidokain kao premedikacija za intubaciju i ekstubaciju bolesnika s COVID-19