KORONAVIRUSNA BOLEST 2019 (COVID-19): AMBULANTNA PROCJENA I ZBRINJAVANJE ODRASLIH PACIJENATA