Konvalescentna plazma u liječenju COVID-19: prilika ili lažna nada