Klinički tijek i rizični čimbenici smrtnosti odraslih bolesnika s COVID-19 bolesti u Wuhanu, Kina: retrospektivna kohortna studija