Kliničke karakteristike bolesnika s COVID-19 koji su preminuli