Kardijalni arest u bolnici u kritično oboljelih s COVID-19: multicentrično kohortno istraživanje

Maske za lice za COVID-19 – potencijal za „variolaciju“ dok iščekujemo cjepivo
27. rujna 2020.
KORONAVIRUSNA BOLEST 2019 (COVID-19): AMBULANTNA PROCJENA I ZBRINJAVANJE ODRASLIH PACIJENATA
12. prosinca 2020.