Karakteristike, komorbiditeti i ishodi 5700 bolesnika hospitaliziranih s COVID-19 u New York City području

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 (Preporuke Hrvatskog društva za infektivne bolesti)
25. travnja 2020.
Primjena inhibitora reninsko-angiotenzinskog sustava u bolesnika s COVID-19
26. travnja 2020.