Karakteristike, komorbiditeti i ishodi 5700 bolesnika hospitaliziranih s COVID-19 u New York City području