Hidroksiklorokin u bolesnika s COVID-19: otvoreno, randomizirano, kontrolirano kliničko istraživanje