Impressum:  Nikolina Bogdanić, Diana Didović, Karlo Jeličić, Marija Kusulja, Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević  


Treći webinar HDIB HLZ "COVID-19 u djece i multisistemski hiperinflamacijski sindrom", održan 2.7.2020.

Goran Tešović, Lorna Stemberger Marić, Anja Šurina

Drugi webinar HDIB HLZ "Što znamo o liječenju COVID-19 danas?", održan 9.6.2020.

Josip Begovac, Marko Kutleša

Mjere zaštite pri radu s bolesnicima kod kojih je moguća ili dokazana infekcija novim koronavirusom (SARS-CoV-2)

Arjana Tambić Andrašević, Marija Čulo

Novosti iz stručne literature o COVID - 19