COVID-19 i trombotska ili tromboembolijska bolest: implikacije za prevenciju, antitrombotsko liječenje i kontrolno praćenje