covid-19

20. ožujka 2020.

Lopinavir/ritonavir (Kaletra) ili hidroklorokin+azitromicin u liječenju COVID-19?

U hospitaliziranih odraslih bolesnika s teškom COVID-19 bolesti nije primijećena korist liječenja lopinavir-ritonavirom u usporedbi sa standardnom skrbi. Unatoč malom uzorku, pokazalo se da je terapija hidroksiklorokinom povezana s izrazitom redukcijom odnosno nestajanjem virusa iz respiratornih uzoraka bolesnika s COVID-19 te da je njegovo djelovanje pojačano uz primjenu azitromicina.
20. ožujka 2020.

Preporuke sekcije za torakalnu radiologiju HDR: COVID-19

Ovdje možete pročitati preporuke Sekcije za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa za korištenje radiološke dijagnostike u bolesnika s COVID -19
18. ožujka 2020.

(FILM) Primjena zaštitne opreme u radu s bolesnicima s COVID-19 infekcijom

Želimo da budete educirani, zaštićeni i sigurni u radu sa COVID-19 bolesnicima. Stoga smo snimili video prezentaciju oblačenja i skidanja osobne zaštitne opreme za COVID-19. Ova prezentacija je namijenjena svima koji skrbe za COVID-19 bolesnike, uključujući i intenziviste koji rade invazivne zahvate. Želim Vam uspjeh u radu. Od srca, Doc. dr. sc. Marija Santini, Predsjednica HDIB HLZ
18. ožujka 2020.

Korištenje intenzivne skrbi tijekom epidemije COVID-19 u Lombardiji u Italiji

Ovaj prikaz mišljenja Grasselli i kolege započinju s bolesnikom u tridesetim godinama koji je neko vrijeme bio hospitaliziran na jedinici intenzivnog liječenja (JIL) u Bolnici Codogno (Lodi, Lombardija, Italija) gdje se liječio zbog atipične upale pluća koja nije reagirala na terapiju, a bez epidemiološke sumnje na COVID-19 infekciju. Sažetak je odgovora mreže JIL-ova regije Lombardije na epidemiju COVID-19 bolesti kao i prognozu okvirne potrebe za skrb tih bolesnika u JIL-u idućim tjedima
17. ožujka 2020.

Klinički tijek i rizični čimbenici smrtnosti odraslih bolesnika s COVID-19 bolesti u Wuhanu, Kina: retrospektivna kohortna studija

Mogući rizični čimbenici kao što je starija dob, viša SOFA ljestvica i D-dimeri viši od 1 μg/mL mogli bi pomoći kliničarima u identifikaciji bolesnika s lošijom prognozom u ranim stadijima bolesti. Produženo izlučivanje virusa podupire strategiju izolacije inficiranih bolesnika i optimalne antivirusne intervencije u budućnosti.
16. ožujka 2020.

Postupak oblačenja i skidanja zaštitne opreme – COVID 19

Preuzmite PDF dokument na ovoj poveznici