covid-19

8. svibnja 2020.

Interpretacija dijagnostičkih testova za SARS-CoV-2

Do sada je najčešće korištena i najpouzdanija pretraga za dijagnozu COVID-19 bio RT-PCR test iz uzoraka brisa nazofarinksa, orofarinksa, uzoraka sline. Pozitivan PCR test je dokaz prisutnost RNK te ne znači nužno prisutnost živog virusa. Otkrivanje protutijela na SARS-COV-2-19 metoda je važna za bolesnike s blagom i srednje teškom bolešću koji se prezentiraju 2 tjedna nakon nastanka simptoma.
2. svibnja 2020.

Remdesivir u liječenju COVID-19

Pregled obavijesti i istraživanja korištenja remdesivira u liječenju COVID-19 bolesti do dana 30.4.2020.godine
26. travnja 2020.

Primjena inhibitora reninsko-angiotenzinskog sustava u bolesnika s COVID-19

Težina bolesti, razvoj ARDS-a i mortaliteta od svih uzroka u slučaju COVID-19 bolesti kod osoba s hipertenzijom nije se razlikovala s obzirom na bolničku primjenu ACEi ili ARB u usporedbi s onima koji nisu imali istu terapiju
25. travnja 2020.

Karakteristike, komorbiditeti i ishodi 5700 bolesnika hospitaliziranih s COVID-19 u New York City području

Prva velika analiza 5700 bolesnika s COVID-19 liječenih u SAD-u. Opisane su karakteristike i rani ishodi bolesnika hospitaliziranih zbog COVID-19 u 12 bolnica u New Yorku i okolici.
25. travnja 2020.

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 (Preporuke Hrvatskog društva za infektivne bolesti)

23. travnja 2020.

COVID-19 i trombotska ili tromboembolijska bolest: implikacije za prevenciju, antitrombotsko liječenje i kontrolno praćenje

Uloga empirijske antikoagulantne terapije bez dokaza VTE: iako neki kliničari primjenjuju umjerene ili pune (terapijske) doze za profilaksu VTE u COVID-19 bolesnika, za sada ne postoje službeni konsenzus ni kvalitetna istraživanja koja bi indicirala ispravnu profilaktičku dozu. - Postoji nekoliko istraživanja u kojima se stopa VTE incidenata u COVID-19 bolesnika kreće od 25% do 40%, a bolesnici ili nisu primali profilaktičku antikoagulantnu terapiju ili su bili subdozirani, no potrebna su daljnja istraživanja za potvrdu ovih pronalazaka.
20. travnja 2020.

Hidroksiklorokin u bolesnika s COVID-19: otvoreno, randomizirano, kontrolirano kliničko istraživanje

Prva multicentrična, otvorena, randomizirana klinička studija koja pokazuje da primjena hidroksiklorokina (HCQ) ne dovodi do brže negativizacije brisa na SARS-CoV-2
19. travnja 2020.

Smrt 23 zdravstvena djelatnika uslijed COVID-19 infekcije u Kini

Do 31. ožujka, nije poznato da je itko od 42600 zdravstvenih djelatnika, koji su upućeni na rad u provinciju Hubei radi skrbi za oboljele od COVID-19, zaražen SARS-CoV-2, što ukazuje da stroge protektivne mjere mogu spriječiti zarazu zdravstvenih djelatnika
18. travnja 2020.

Plućna i srčana patologija u COVID-19: prva serija obdukcija iz New Orleansa

Plućna i srčana patologija u COVID-19: prva serija obdukcija iz New Orleansa Fox, Akmatbekov, Harbert, Li, Brown. Richard S. Vander Heide. Pulmonary and Cardiac Pathology in […]