COVID-19-smjernice

12. prosinca 2020.

KORONAVIRUSNA BOLEST 2019 (COVID-19): AMBULANTNA PROCJENA I ZBRINJAVANJE ODRASLIH PACIJENATA

Većinu pacijenata sa suspektnom ili potvrđenom COVID-19 bolesti moguće je zbrinjavati ambulantno, uz koordinirano praćenje
2. rujna 2020.

2. NADOPUNA PREPORUKA ZA KLINIČKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA S COVID-19

2. NADOPUNA PREPORUKA ZA KLINIČKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA S COVID-19
7. srpnja 2020.

NADOPUNA PREPORUKA ZA KLINIČKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA S COVID-19

NADOPUNA PREPORUKA ZA KLINIČKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA S COVID-19
25. travnja 2020.

Kliničko zbrinjavanje pacijenata s COVID-19 (Preporuke Hrvatskog društva za infektivne bolesti)

9. travnja 2020.

Vodič za postavljanje i skidanje maski za cijelo lice tijekom pandemije COVID-19

Kratki video vodič za korištenje maski za lice tijekom pandemije COVID-19
28. ožujka 2020.

Surviving Sepsis Campaign: Smjernice za postupanje s kritično oboljelim bolesnicima s COVID-19

Preveli: Ljiljana Lukić, Andrea Nikčević, Marija Kusulja, Dijana Didović, Karlo Jeličić; Uredio Vladimir Krajinović
24. ožujka 2020.

FILM (Izrada improviziranog zaštitnog vizira)

Pripremili zaposlenici Zavoda za infekcije probavnog trakta i Odjela za virusni hepatitis Klinike za infektivne bolesti. Snimio Vladimir Krajinović, infektolog.
20. ožujka 2020.

Preporuke sekcije za torakalnu radiologiju HDR: COVID-19

Ovdje možete pročitati preporuke Sekcije za torakalnu radiologiju Hrvatskog društva radiologa za korištenje radiološke dijagnostike u bolesnika s COVID -19
18. ožujka 2020.

(FILM) Primjena zaštitne opreme u radu s bolesnicima s COVID-19 infekcijom

Želimo da budete educirani, zaštićeni i sigurni u radu sa COVID-19 bolesnicima. Stoga smo snimili video prezentaciju oblačenja i skidanja osobne zaštitne opreme za COVID-19. Ova prezentacija je namijenjena svima koji skrbe za COVID-19 bolesnike, uključujući i intenziviste koji rade invazivne zahvate. Želim Vam uspjeh u radu. Od srca, Doc. dr. sc. Marija Santini, Predsjednica HDIB HLZ